Sezon Lublin 2019

10 dni atrakcji, 280 wydarzeń, udział bezpłatny

26 kwietnia - 5 maja

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji wydarzenia Sezon Lublin 2019

 

Szanowni Państwo,

 

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin,

 2.  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób: za pośrednictwem e-mail: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.

 3. Pani/Pana oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przetwarzanych w celu dokonania procesu rezerwacji na imprezy Sezonu Lubin oraz ewentualnie 2 dodatkowych osób w imieniu których dokona Pani/Pan rezerwacji na imprezę Sezonu Lubin za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: www.sezon.lublin.eu, zwanej dalej „stroną internetową”. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do celów związanych z organizacją Sezonu Lublin 2019. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie powoduje brak możliwości zapisania się na wydarzenia.

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3 jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) udzielona w trakcie wypełnienia formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej. Ma Pani/Pan prawo co cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, poprzez rezygnację udziału w wydarzeniu za pośrednictwem strony internetowej. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 5. Z danych osobowych będziemy korzystać przez okres realizacji wydarzenia Sezon Lublin 2019, tj. do 5 maja 2019r.

 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane zgodnie z podstawą prawną: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu:

  1. dokonania zapisu Pani/Pana na wybrane wydarzenia Sezonu Lublin 2019 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej;

  2. ewentualnego dokonanie zapisu maksymalnie dwóch wybranych przez Panią/Pana osób na wybrane wydarzenia Sezonu Lublin 2019 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowe;

  3. weryfikacji uczestników wydarzeń przez osoby nieprezentujące Organizatorów wydarzenia zgodnie z opisem zawartym na stronie internetowej, a z którymi w imieniu Gminy Lublin podpisano stosowne umowy zawierające zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;

 7. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

  1. osobom świadczącym usługi w ramach Biura Obsługi Sezonu Lublin mieszczącego się w siedzibie Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej przy ul. Jezuickiej 1/3 w Lublinie, a z którym w imieniu Gminy Lublin podpisano stosowną umowę zawierającą zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;

  2. osobom reprezentującym Wykonawcę strony internetowej: Arteneo IT Marcin Wtykło
   z siedzibą w Lublinie przy Inżynierska 9/46, 20-484 Lublin;

 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu;

 9. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię);

 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,

  2. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;

  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;

  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Regulaminie Cookies. Akceptuję