<

Weekend z Sezonem Lublin!

4 Maj 2018

W najbliższy weekend zapraszamy na liczne wydarzenia organizowane w ramach Sezonu Lublin!

SPOTKANIA TEMATYCZNE I PRELEKCJE

Lubelska droga wolności to wydarzenie, w którym włączamy mieszkańców Lublina do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Spotkanie uświetni występ Męskiej Okazjonalnej Grupy Wokalnej „Chórtownia”, która zaprezentuje pieśni legionowe oraz degustacja ulubionych słodyczy Marszałka (5 maja).

Fundacja Teren Otwarty zaprasza na Wideospacer „Architektura niepodległego państwa”. Podczas spotkania zostaną przedstawione najciekawsze przykłady lubelskiej architektury, wzniesionej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz powojenne projekty i realizacje wybitnych architektów (5 maja).

GRY MIEJSKIE, TERENOWE i QUESTY

Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza na wydarzenie Wybitni lublinianie w czasach niewoli i odzyskania niepodległości przez Polskę – gra miejska, podczas którego uczestnikom przybliżone zostaną sylwetki wybitnych jednostek działających w dziedzinie szeroko pojętej kultury i nauki, które odegrały dużą rolę w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości oraz osób, które przyczyniły się do rozkwitu lubelskiej kultury po odzyska­niu niepodległości (6 maja).

Lubelskie zagadki z audioprzewodnikiem to propozycja przygotowana przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną. Uczestnicy gry wypożyczają audioprzewodniki w Lu­belskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kultural­nej. Dodatkowo otrzymują kartę pytań odnoszących się do szlaku staromiejskiego oraz 100. rocznicy od­zyskania niepodległości przez Polskę (4,5 oraz 6 maja).

Kolejną propozycją skierowaną do grup jest Rodzinny Puchar Sezonu Lublin w Marszach na Orientację, czyli rodzinny marsz z mapami w dłoniach w podlubelskich lasach (5 oraz 6 maja).

ZWIEDZANIE OBIEKTÓW

Mykola Ridny to artysta pochodzący z Ukrainy, który mieszka i tworzy w Charkowie. W swojej twórczościposługuje się różnymi mediami , począwszy od wczesnych działań zbiorowych w przestrzeni publicznej po instalacje o charakterze site-specific, rzeźbę, film krótkometrażowy i eseje, które stanowią obecnie główny element jego praktyki. Galeria Labirynt wychodzi z propozycją Oprowadzenia kuratorskiego po wystawie Mykoly Ridny’ego. Dodatkowo oprowadzenie będzie z tłumaczeniem na język migowy (4 maja).

Kolejnym wydarzeniem Galerii Labirynt jest Oprowadzenie kuratorskie po wystawie edukacyjnej dla dzieci o nazwie „W tym cała sztuka”. Wydarzenie skierowane jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat oraz dla ich rodziców. Głównym założeniem wystawy jest otwarta formuła, pozwalająca dzieciom przekształcać formę dzieł lub zmieniać ułożenie prac na wystawie (5 maja).

IMPREZA BIEGOWA

Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe zaprasza na imprezę biegową VII bieg po prawdziwym Lublinie 1918–2018. Jest to pomysł na zwiedzanie miasta w biegu, z udziałem biegających przewodników. Zwiedzanie koncentruje się zarówno na zabytkach, jak i na miejscach, do których nie dociera się podczas typowego pieszego zwiedzania. Uczestnicy poznają historie, anegdoty i ciekawostki dotyczące nie tylko centrum miasta, ale i peryferii. Będzie można posłuchać opowieści o tym, co jest widać obecnie, oraz o tym, co znajdowało się w mi­janych miejscach w przeszłości. Tematem przewodnim biegu będzie 100-lecie odzyskania niepodległości (6 maja).

WARSZTATY

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza podczas cyklu warsztatów o nazwie KUL jako równolatek Niepodległej na prelekcję i warsztaty budowania makiet, Historyczne przestrzenie KUL. Jest to wspaniała okazja do zaprezentowania i omowienia historii dawnych budynków Uniwersytetu. Warsztaty są skierowanie szczególnie do młodzieży szkolnej, która zamierza podjąć studia na kierunkach artystycznych, historii sztuki, historii, architekturze lub architekturze krajobrazu (5, 6 maja).

SPACERY I WYCIECZKI PIESZE

Fundacja HerStory przygotowała spacery, którym przyświeca idea uczczenia 100-lecia praw wyborczych kobiet w Polsce, które są nieodłączną częścią wejścia Polski w nowy rozdział: Niepodle­głość, czyli Spacer herstoryczny śladami lubelskich kobiet nauki i działaczek na rzecz edukacji (4, 5 maja).

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA zaprasza na Złota Rybka w Oleju – rodzinny spacer uliczkami Starego Miasta oraz warsztaty, czyli rodzinny, bogaty w ciekawostki spacer ul. Olejną, Rybną i Złotą zakończony warsztatami w formie Mini Miasteczka Zabaw (5, 6 maja).

LUBLublin Magdalena Mazur-Ciseł zaprasza na Podróże w czasie. Lublin międzywojenny – wycieczka dla dzieci, czyli cykl wycieczek, opowiadający o historii Lublina, w atrakcyjny dla młodego odbiorcy sposób (5 oraz 6 maja).

Wśród propozycji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego znajdziemy następujące wydarzenia:

  • Jak Lublin „Bitwę pod Grunwaldem” ratował, to wydarzenie podczas którego uczestnicy odwiedzą miejsca, w których w czasie wojny przechowywany był obraz oraz poznają fakty związane z okresem okupacji niemieckiej w Lublinie (5 maja);
  • Lubelskie ślady Marii Skłodowskiej-Curie, podczas spaceru można będzie usłyszeć o powstaniu UMCS, historii nadania imienia tej uczelni, a także o wakacjach Marii spędzanych w Zawieprzycach, odwiedzinach Lublina, sukcesach i najbliższej rodzinie (6 maja);
  • Spacer w 100-lecie Niepodległości to wędrówka obejmująca lata 1918–2018 z uwzględnieniem 20-letnich okresów w historii miasta i jego mieszkańców. Trasa przebiega od placu Katedralnego, przez Śródmieście, KUL aż do Miasteczka Akademickiego (6 maja);
  • Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który prowadzi do miejsc, gdzie stosowano represje wobec żołnierzy podziemia niepodległo­ściowego (4 maja);
  • Szlakiem lubelskiego sądownictwa w 440. rocznicę powołania Trybunału Koronnego to spacer, podczas którego uczestnicy zwiedzą gmach Sądu Rejonowego, Archikatedrę Lubelską, kościół i klasztor oo. Dominikanów z obrazem Matki Boskiej Trybunalskiej, Muzeum Lubelskie z portretami króla Stefana Batorego oraz  Trybunał Koronny (4 maja);
  • Śladami wielkich Polaków: Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły to opo­wieść o życiu i działalności duszpasterskiej i naukowej Prymasa Tysiąclecia i papieża Jana Pawła II (4 i 5 maja).

Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych „POGRANICZE” zaprasza na wydarzenia:

  • Lublin wierszem i prozą opisany, czyli wyjątkową propozycję spaceru z przewodnikiem, który oprócz opowieści zaprezentuje słuchaczom fragmenty prozy i poezji związanej z Lublinem (6 maja);
  • Od zaborów do niepodległości to wędrówka, podczas której uczestnicy prześledzą dzieje Lublina pod zaborami oraz zapoznają się z wydarzeniami, które doprowa­dziły do powstania rządu Daszyńskiego (4 maja).